Geographisch

Geographisch-woordenboek

Gepubliceerd op 29-11-2021

Keren

betekenis & definitie

een grieksch woord, beteekent: ongeluksgodinnen, doodsgodinnen. De oudste grieksche dichters geven den naam van K. aan de gepersonifieerde verschillende manieren van sterven; later komen de K. als wraakgodinnen voor met deErynniën.