Geographisch

Geographisch-woordenboek

Gepubliceerd op 29-11-2021

Hedwig

betekenis & definitie

de heilige, in ’t Fransch ook wel Ste. Avoye,geb. 1174, doch ter van Berthold, hertog v.

Karnthen, werd op haar 12e jaar in den echt vereenigd met Hendrik, hertog van Silezie, wien zij zes kinderen schonk. Van de opbrengst harer kleinoodiën werd 1203 het cisterciénser-nonnenklooster Trebnitz gesticht, waarin zij 15 Oct. 1243 stierf; 1268 werd zij gecanoniseerd; kerkel. gedenkdag 17 Oct.