Wat is de betekenis van Hedwig?

2020
2022-10-06
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Hedwig

Variant van Hadewig (ook Duits). Heiligennaam: Hedwig, hertogin van Silezië, geboren omstreeks 1174, in 1186 gehuwd met hertog Hendrik I; gestorven 1243; kerkelijke feestdag: 16 oktober. Zij is patrones van Silezië.

Lees verder
2019
2022-10-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Hedwig

Hedwig - Eigennaam 1. (vrouwelijke naam) meisjesnaam

Lees verder
1973
2022-10-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Hedwig

koningin van Polen, →Jadwiga. SILEZIË Hedwig, de Heilige, hertogin van Silezië, *1174 Andechs, ♱1243 cisterciënzerinnenklooster Trebnitz bij Breslau (Wroclaw); echtgenote van hertog Hendrik i van Silezië (11238). Hedwig kreeg zeven kinderen, onder wie Hendrik 11 de Vrome. Zij stichtte vele kloosters, o.a. Trebnitz, en werd...

Lees verder
1964
2022-10-06
voornamen

Voornamenboek

Hedwig

v Variant van Hadewig (ook Du.). Volgens mededeling komt Hedwig in Zuid-Ndl. ook voor als m. naam. Heiligennaam: Hedwig, hertogin van Silezië, geb. ca. 1174, in 1186 gehuwd met hertog Hendrik I; gest. 1243; kerk. feestdag: 16 okt. Zij is patrones van Silezië.

Lees verder
1949
2022-10-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Hedwig

(ca 1174-1243), Heilige, gemalin van de Silezische hertog Hendrik I, na diens dood Cisterciënserin in het door Hendrik opgerichte klooster Trebnitz. Patrones van Silezië. Feestdag 17 Oct.

Lees verder
1930
2022-10-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Hedwig

('hedwich) v. (–s) →: Hedwigis.

1908
2022-10-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Hedwig

(oudhoogd. Hadewic, zooveel als strijdster) duitsche vrouwennaam. Bijzondere vermelding verdienen:1) Hadwig of Hadewig, hertogin van Zwaben, dochter van hertog Hendrik I van Beieren en diens gemalin Judith, was reeds in haar jeugd met den griekschen keizer Constantijn Porphyrogennetus verloofd en door een eunuch in het grieksch onderwezen, maar hee...

Lees verder
1870
2022-10-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Hedwig

Hedwig. Onder dezen naam vermelden wij: De heilige Hedwig, eene dochter van Berthold IV, markgraaf van Meran. Reeds op haar 12de jaar trad zij in het huwelijk met Hendrik 1, hertog van Silezië, aan wien zij 6 kinderen schonk. Daarna legde zij de gelofte van kuischheid af, terwijl Hendrik zijn baard liet groeijen en den bijnaam ontving van de Gebaar...

Lees verder
1869
2022-10-06
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Hedwig

de heilige, in ’t Fransch ook wel Ste. Avoye,geb. 1174, doch ter van Berthold, hertog v. Karnthen, werd op haar 12e jaar in den echt vereenigd met Hendrik, hertog van Silezie, wien zij zes kinderen schonk. Van de opbrengst harer kleinoodiën werd 1203 het cisterciénser-nonnenklooster Trebnitz gesticht, waarin zij 15 Oct. 1243 stier...

Lees verder