Geographisch

Geographisch-woordenboek

Gepubliceerd op 21-10-2021

Elbe

betekenis & definitie

de Albis der Romeinen, boheemsch Labe, de grootste rivier van Noord-Duitscbland,ontspringt op de zuidwester-belling van het Reuzengebergte, 4260 voet boven den zeespiegel, aan de grenzen van Bohemen en pruisisch Silezië, ten zuidwesten van Hirschberg. De E. ontstaat uit een groot aantal water-aderen, die verscheidene bronnen vormen (o. a. de Elbe-bron), die zich weldra met elkander vereenigen tot twee groote beken (nl. de Weisswasser, en d eElbebach of Elbeseifen) .Laatstgenoemde beek vormt reeds spoedig eenen prachtigen waterval (de Elbfall). die zich ter hoogte van 200 vt. neerstort in den diepen, wild-romantischcn Elbgntnd, en na zich vervolgens met de andere beek (Weisswasser) vereenigd, en zich zoodoende tot de rivier E. gevormd te hebben, doorstroomt de E. in een boogvormigen loop het noordelijk gedeelte van Bohemen, wordt (na de Moldau in zich opgenomen te hebben) bij Melnik bevaarbaar, baant zich eenen weg door het bohoemsche Middelgebergte naar saksisch grondgebied, breekt daar door het zandsteengebergte van saksisch Zwitserland, doorstroomt vervolgens het koningrijk Saksen, de pruisische provinciën Saksen en Anhalt, wordt de natuurlijke grensscheiding tusschen Hanover en Mecklenburg, Lauenburg, Hamburg en Holstein, vormt boven Hamburg verscheidene eilandjes, en heeft eene breedte van 2 a 3 mijlen wanneer zij zich bij Cuxhaven in de Noordzee ontlast.

Het stroomgebied van de E. omvat eene uitgestrektheid van 2616 vierk. mijlen; de voornaamste steden, die de E. aandoet, zijn: Königingratz, Leitmeritz, Dresden, Torgau, Wittenberg, Maagdenburg, Lauenburg, Hamburg, Altona, Stade en Glückstadt; en in haren 155 mijlen langen loop ontvangt zij de wateren van meer dan 50 kleinere rivieren, o. a.: links de Moldau en de Saaie, rechts de Zwarte Elster en de Have! met de Spree.