Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Vorstelijk

betekenis & definitie

adj. & adv., foarstlik, prinslik.