Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

22.132 Onderwerpen

181.702 Bezoekers

Frysk Wurdboek - Fa. A.J. Osinga - utjowers - Bolswert - 1952. Dit Friesch woordenboek is gedigitaliseerd door Ans Botman, Arie van den Dool, Marian Voorneman, Astrid Lawson, Gerrie Lamme, Monique Scheppink.

Toon meer

Definities en betekenissen van Frysk Wurdboek