Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Mesten

betekenis & definitie

v.; (van grond), dongje; (van dieren), meste, oanfuorje; een varken —, in baerch op ’t hok hawwe.