Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Gepubliceerd op 16-02-2016

2016-02-16

Bewind erfdeel

betekenis & definitie

Een bewind over een erfdeel wordt gevoerd over een bepaald deel van de erfenis totdat de erfgenaam zelf een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Het bewind over een erfdeel wordt in dat geval meestal beheerd door een externe partij, zoals een notaris of mediator.

Wanneer iemand komt te overlijden, laat deze persoon al zijn of haar bezittingen en schulden na. In sommige gevallen laat men bezittingen of een som geld na aan een minderjarig persoon. Dit is volgens de wet iemand van jonger dan achttien jaar. Hoewel men vanaf achttien volgens de wet volwassen is, kan men in de praktijk rond deze leeftijd nog ondoordachte beslissingen maken. Als men hiervoor bang is, bijvoorbeeld dat een kind dat net volwassen is geworden zijn of haar erfdeel op achteloze wijze uitgeeft, kan men dit erfdeel onder bewind stellen. Regelingen over het bewind van een erfdeel moeten altijd zijn vastgelegd in een testament.

Men kan in een testament vastleggen dat een bepaald erfdeel onder bewind komt te staan, totdat iemand een bepaalde leeftijd heeft bereikt, bijvoorbeeld 23 of 24 jaar. Tot die tijd, beheert een bewindvoerder het erfdeel. Wanneer de door de overledene vastgestelde leeftijd is bereikt, wordt het erfdeel vrij gegeven. Door een bewind over het erfdeel vast te stellen, probeert men de erfgenaam tegen zichzelf te beschermen.

In sommige gevallen stelt men een bewind over een erfdeel aan wanneer men is gescheiden en men bang is dat de andere partner slecht zal om gaan met het erfdeel. In dat geval zal het bewind over het erfdeel er op toe zien dat de bezittingen of som geld terecht komt bij het kind. Hiermee is het erfdeel beschermd tegen eventuele invloeden van de langst levende ouder en zal het uiteindelijk ten behoeve van het kind komen.