uitslag betekenis & definitie

Ongedierte op een kinderhoofd. Gesignaleerd door De Vooys in ‘De Nieuwe Taalgids’ (1920). Schertsend wordt van iemand met ongedierte ook gezegd dat hij ‘familie’ heeft.