Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

Gepubliceerd op 24-11-2020

Gerrit Pieter ROOS

betekenis & definitie

(Aardenburg 6 dec. 1822-Saint Pierre bij Calais 1893). Letterkundige; gemeente-archivaris Aardenburg.

Als letterkundige was Roos een autodidact; hij onderhield goede contacten met Guido Gezelle en Johan Hendrik van → Dale, die een zwager van hem was. Zo publiceerde hij al op jonge leeftijd letterkundige bijdragen in almanakken en jaarboekjes, met name in de tijdschriften Cadsandria (1858/59), Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen, De Navorscher en Het Leeskabinet. In het laatste blad o.a. de ‘Schetsen uit (Westelijk) ZeeuwschVlaanderen’ van 1875-1880).Zijn grootste bekendheid verwierf hij echter door de uitgave van het ‘Beknopt geschieden aardrijkskundig woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderen; Westelijk deel’ dat in 1874 verscheen. Voor zijn bekendste werken: zie bibliografie.

LITERATUUR

Nagtglas, Levensberichten. N.N.B.W. IX. J. de Smet, Gezelle en Roos. PZC, 14.12.1966.

< >