Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

VALK, WILLEM VAN DER

betekenis & definitie

(Oss 1926), priester, secretaris bisdom; is pas op latere leeftijd overgegaan tot de geestelijke stand na aanvankelijk tot in de jaren zeventig als zakenman te hebben gefungeerd. Hij werd de eerste student van het seminarie van bisschop Gijsen in Rolduc, liep stage in de Theresiaparochie in Maastricht, was daar ook gedurende een jaar werkzaam als kapelaan.

Eind 1976 benoemde mgr. Gijsen hem tot zijn secretaris en tot directeur van het Activiteitencentrum en Missiebureau van het bisdom Roermond. Zijn activiteiten-drang kreeg over het gehele land bekendheid in verband met de kruisjesactie bij gelegenheid van het bezoek van de Paus aan Nederland in 1985. Van een fabriek in Italië werden kruisjes betrokken, die een nabootsing waren van het kruis, dat bovenop de staf van de Paus staat. De kruisjes, die gratis ter beschikking van de gelovigen werden gesteld, gingen bij duizenden de deur uit. Het totaal naderde de half miljoen. Het leverde het bisdom toch geen financieel débâcle op.Bron: Het Nieuwsblad, 25 nov. 1986.