Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

SALVATION ARMY

betekenis & definitie

Evangelische beweging, ontstaan in Engeland onder de naam „Christian Mission”, sedert 1878 opererend onder de naam „Salvation Army”, in Nederland: het „Leger des Heils”. Oprichter was de Engelsman William Booth, een 49-jarige predikant, die zich als doel stelde: „Het bloed van Christus en het vuur van de H.

Geest uit te dragen over de gehele wereld.” Geboren in een tijd van grote ellende groeide het leger in acht jaar uit van 88 evangelisten en 50 evangelisatieposten tot een totaal van 1749 korpsen en 4192 officieren, van wie er resp. 743 en 1932 overzee werkzaam zijn.In 1887 kwam de oversteek naar Amsterdam, waar nog steeds het Nederlandse hoofdkwartier is gevestigd; van de 102 korpsen die ons land thans telt, zijn er twee gevestigd in Noord-Brabant, nl. in Breda en in Eindhoven.

De afdeling Eindhoven bestaat sinds 7 mrt 1929, heeft een afdeling reclassering en een afdeling arbeidstherapie, houdt kleding- en meubelmarkten en heeft een zendingswinkeltje, waar kleine goederen worden verkocht. In jan. 1981 kwam de verbouwing klaar in de Visserstraat, waarna in maart de opening plaats had van het logies voor noodopvang. De afdeling Breda bestaat sinds 3 okt. 1891, met eveneens een afdeling reclassering; beide korpsen hebben elk ongeveer 65 heilsoldaten (1987). Het Leger des Heils is werkzaam op het gebied van alcoholisme, prostitutie, ontheemden, bejaarden, reclassering, ongehuwde moeders, gezinnen met moeilijkheden, invaliden, doofstommen en blinden, zeelieden, daklozen, vluchtelingen enz.

Het leger bezit tehuizen en scholen, eigen muziekkorpsen, waarmee het in de grote steden in de alom bekende uniformen de straat opgaat, in 32 landen verspreid over de gehele aardbol.