Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

PAARDEKOOPER, P. C

betekenis & definitie

(Zoeterwoude 1920), studeerde Nederlands, promoveerde; werd docent aan de R.K. Leergangen teTilburg en vestigde zich in Eindhoven; kreeg in 1960 subsidie voor een studie van de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek: publiceerde: Nederlandse Taalbeschrijving: promoveerde in 1949 te Leuven op Naamvalssystemen binnen het Nederlands taalgebied: promoveerde voor de tweede maal aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1955: werd hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven: vestigde zich m Kortrijk; publiceerde: Syntaksis, spraakkunst en taalkunde: A.B.N. spraakkunst, voorstudies.

Paardekooper werd in brede kring bekend door zijn stelling: Er bestaan geen Belgen.