Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

LAAR, LOUIS JOSEPHUS MARIA VAN DE

betekenis & definitie

(’s-Hertogenbosch 1921), docent en bestuurder, studeerde 1945-46 geschiedenis in Parijs, deed in 1947 doet. geschiedenis en economie aan de Kath. Universiteit te Nijmegen, was van 194853 docent gesch. te Breda, van 1953-55 directeur r.k.

MMS te Delft en van 1955-63 rector Lod. Makeblijdecollege te Rijswijk. Van de Laar werd in 1963 staatssecr. O., K. en W. en was van 1965-81 burgemeester van Bergen op Zoom. Van zijn vele functies volgen hier die in dienst van Noord-Brabant: hoogheemraad Brabantse Bandijk, dijkgraaf waterschap de Geertruidspolder, voorz. culturele raad Noord-Brabant, voorz. restauratiecie St. Jan Den Bosch, bestuurslid afd.

N. Brabant Ver. van Ned. Gemeenten; verder o.m. lid nationale Unesco cie, voorz. programmaraad en programmacoördinatiecie NOS, voorz. Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht, voorz. Stichting Catharijneconvent Utrecht. Van de Laar is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van meerdere hoge buitenlandse onderscheidingen.