Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

BARTELS, ALOYSIUS JAN HUBERT (JOOP)

betekenis & definitie

(Venlo 1915), vestigde zich in Lage Mierde; studeerde aan de Kath. Econ.

Hogesch. Tilburg, doet.ex. 1948, 1956 promotie op diss.: Bijdrage tot ordening van de maatschappelijke gezondheidszorg in Nederland, was van 19451947 werkzaam bij de GG en GD te Tilburg, van 1947-1952 2de secr. Nat.Fed. Wit Gele Kruis, van 1952-1963 dir. Kath. Nat.

Bur. Geest. Gezondheidszorg. Bartels was van 19631967 staatssecr. van Soc. Zaken voor volksgezondheidszorg (Kabinetten Marijnen, Cals en Zijlstra), had diverse functies op bestuurlijk niveau volksgezondheidszorg, o.m. voorzitter ziekenhuiscommissie, voorzitter organentransplantatie, was ook voorzitter curatorium Kath. Hogeschool, gedelegeerd voorzitter van de Daniël de Brouwerstichting-Tilburg, eveneens van St.Jozef-ziekenhuis Eindhoven en van Inst.

Zwakzinnigenzorg te Baarn; adviserend lid centraal college van ziekenhuisvoorzieningen, en lid psych. sectie Nat. Ziekenh. Raad.Bartels was van 1977-1980 lid van de Raad van Bestuur van OGEM, belast met handelsdivisie; commandeur in de orde van Oranje Nassau; ridder in de orde van de H.Gregorius; grootkruis in de orde van Leopold II v. België; Pro Merito v.h. Ned. Rode Kruis.