Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

2020-01-22

ABTENLEVENS

betekenis & definitie

De levensbeschrijvingen van verschillende Fr. kloosterabten zijn bewaard gebleven. A.

W. Wybrands gaf in 1879 de Gesta Abbatum Orti Sancte Marie (Gedenkschriften van Mariëngaarde) uit, terwijl D.

A. Wumkes in 1929 Sibrandus Leo’sA. der Fr. Kloosters Mariëngaard en Lidlum in een dissertatie behandelde. Vertalingen van de levens van vooraanstaande abten (o.a. van Frederik van Hallum) zijn ook in het licht gegeven, zie Kloosters.