Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

LIDLUM

betekenis & definitie

of Mariëndal. Norbertijnenabdij, gesticht 1182, dochterklooster van Mariëngaard, aan zee bij Tjummarum.

De nonnen kregen een klooster in Baijum.L. is landinwaarts verplaatst (1234). In 1290 600 bewoners, verschillende uithoven; er waren 18 parochies aan verbonden, meest door incorporatie.In het dekenaat Winsum was de abt aartsdiaken. Toppunt van ernstige misstanden in L. was de moord op abt Eelco Liauckama. Na verwoesting door de geuzen (1572) bleef L. vnl. bestaan in het refugiehuis te Franeker en in de parochies, waar Sibrandus Leo zijn kroniek schreef. Bij de opheffing (1580) week de abt met vele monniken uit. Nu dorp in Barradeel (95 inw.).

Zie: Rapport Barradeel (1955), 58-63, 79-109; Reg. Leeuw. Cour., 54; Repert., 200; Algra, De Historie iii, 187-205.