Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Gepubliceerd op 02-10-2020

Hogendijk

betekenis & definitie

Dijk te Zaandam, lopend van de Dam tot de Provincialeweg. Tot 1957 liep de Hogendijk tot het Dampad door.

De Zaanse →dijken worden onderscheiden in hoge dijken en lage dijken. De hoge dijken werden aangelegd als zeedijken, de lage dijken langs het binnenwater van onder meer de Zaan. De Hogendijk is een deel van de vroegere Noorder IJ- en Zeedijk, evenals de huidige Westzanerdijk, waarmee hij vroeger één geheel vormde. De Hogendijk was als zeedijk één van de eerste bewoonde straten van Westzaandam. De dijk, vanzelfsprekend aangelegd als waterkering, was eveneens de enige verbinding over land tussen Zaandam en Westzaan. Waarschijnlijk werd hij vóór 1747 (toen de naam in contracten voorkwam) nog Westzanerdijk genoemd. De dijk was doorsluisd door de Jaap →Haversluis; ook het stoomgemaal de →Soeteboom bevond zich aan de Hogendijk.

Het onderhoud van de weg was de taak van de bewoners, maar deze zagen daar, door het intensieve gebruik, weinig heil in. Meermalen moest de banne bijspringen. Binnendijks stonden woningen van (de meer welgestelde) Zaandammers; buitendijks waren scheepswerven gevestigd.

Een groot deel van de dijksloot werd in 1923 gedempt. Dat de dijk nog steeds vrij veel hoger is dan de erop aansluitende straten is te merken aan de ‘kluften’.

< >