Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Gepubliceerd op 20-09-2021

Aa

betekenis & definitie

Naam van vele van oorsprong natuurlijke wateren in Nederland; andere schrijfwijzen zijn A, Ae, Ee en IJ. Deze waternaam komt meestal voor in samenstellingen met plaatsen streeknamen.

In de provincie Groningen treft men de volgende riviertjes in deze combinatie aan: Drentsche Aa met Oude Aa ten Z. van de stad Groningen, Oude Ae ten W. van Bedum en Noordwolde, Woltersumer Ae, Scharnier Ae, Slochter Ae en Ruiten Ae in de gemeente Slochteren, Pekel-Aa in de Veenkoloniën, Mussel-Aa, Ruiten-Aa en Westerwoldsche Aa in Westerwolde en Oude Ae (benedenloop van de Munter Ae) en Buiten-A nabij en in de Dollard.De A-namen behoren tot de oudste Nederlandse toponiemen. Zij komen overeen met het Latijnse aqua en het Germaanse ahwa = water.

Lit.: J.A. Hendrikx, Plaats- en waternamen. Hun betekenis voor de bestudering van de geschiedenis van het landschap (Utrecht 1991); M. Schönfeld, Nederlandse waternamen (Amsterdam 1955); A.A. Beekman. De wateren van Nederland aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven ('s-Gravenhage 1948).