Wat is de betekenis van AA?

2022
2022-11-30
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink

Aa

Arteriae. Meervoud van arteria of arterie, een bloedvat waarin de stroom van het bloed van het hart af is gericht.

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

AA

AA - Afkorting 1. (afkorting), (initiaalwoord) Anonieme Alcoholisten: een organisatie.<ref>[http://www.aavlaanderen.org/ AA Vlaanderen]<br>[http://www.aa-nederland.nl/index19.php AA Nederland]</ref> die beoogt alcoholisten van de drank te helpen houden Zie ook aa

Lees verder
2017
2022-11-30
Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Aa

Tijdens het Preglaciaal Tiglien vormde de Maas een zijrivier van de Rijn en stroomde daarin uit ter hoogte van het tegenwoordige Keulen. Op de grens van Asten en Helmond ontmoet zij de Astense Aa, die van de Hoekse Kuilen komt, gelegen in de zuidoosten van Noordbrabant bij de grens van Meijel. Deze Nieuwe Aa werd gedurende de jaren 30 van de 20e e...

Lees verder
2016
2022-11-30
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

AA

Een AA-accountant (accountant-administratieconsulent) is een accountant die vooral voor klanten werkt in het midden- en kleinbedrijf. Deze accountant adviseert ondernemers op administratief, financieel, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied. Een AA-accountant heeft een controlerende en adviserende functie met een breed takenpakket. De AA-titel is we...

Lees verder
2005
2022-11-30
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

AA

Kentekens beginnend met de letters AA zijn voorbehouden aan het Koninklijk Huis. De hofauto’s kunnen zowel met een standaardkenteken rijden als met een AA-nummerbord. Het gebruik om AA-kentekens voor te behouden aan het Koninklijk Huis stamt uit 1951, toen in Nederland het huidige systeem van kentekens werd ingevoerd. Nederland was in 1898 he...

Lees verder
1999
2022-11-30
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Aa

Naam van vele van oorsprong natuurlijke wateren in Nederland; andere schrijfwijzen zijn A, Ae, Ee en IJ. Deze waternaam komt meestal voor in samenstellingen met plaatsen streeknamen. In de provincie Groningen treft men de volgende riviertjes in deze combinatie aan: Drentsche Aa met Oude Aa ten Z. van de stad Groningen, Oude Ae ten W. van Bedum en N...

Lees verder
1997
2022-11-30
Bierwoordenboek

Informatie voor en door de bierliefhebber

AA

AA is een Engelse afkorting voor; alpha acid. Deze afkorting wordt vaak (ook wel in Nederland) gebruikt voor de hoeveelheidsaanduiding van het alfazuurgehalte in een bepaalde hopsoort.

Lees verder
1991
2022-11-30
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Aa

A J. van der 19e-eeuwse auteur van het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, dat tussen 1839 en 1854 in 14 delen verscheen. In deze Encyclopedie is vele malen uit van der Aa’s woordenboek geciteerd. De Zaanstreek en de Zaanse gemeenten zijn daarin behandeld in de delen 1,6,8, 11, 12 en 13.

Lees verder
1981
2022-11-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Aa

ook wel A of Ee, aanduiding van kleine riviertjes die op vele plaatsen in België en Nederland worden aangetroffen.

1954
2022-11-30
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Aa

afkorting van arteriae = slagaderen. aa, (op recepten) = ana (Gr.), van elk.

1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Aa

is een gehucht van Anderlecht, ten Z.W. van Brussel in de vallei van de Senne.

1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Aa

I (a;) v. (-’s) = A (I). II Abraham Jacob van der Aa (a:) Nederlands schrijver inz. aardrijkskundige, ° 6 dec. 1792 te Amsterdam, boekhandelaar, ♱ 21 maart 1839 te Gorinchem; schreef Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (13 dln.) en een deel van het Biographisch Woordenboek der Nederlanden (21 dln.). a.a. afkorting van : ana.

Lees verder
1929
2022-11-30
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Aa

1.afkorting van arteriae = slagaderen. 2.op recepten = ana = van elk.

Lees verder
1923
2022-11-30
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

aa

(op recepten, = ana (Grieks), van elk.

1908
2022-11-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Aa

is in de artsenijmengkiinde een verkorting van ,,ana”, wat te kennen geeft, dat van de in recepten genoemde zelfstandigheden gelijke hoeveelheden moeten worden genomen.

1870
2022-11-30
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Aa

Aa heeft in het algemeen de beteekenis van water en openbaart hierin hare verwantschap met het Latijnsche aqua. Vele riviertjes in Frankrijk, Duitschland en Nederland dragen dien naam. Bij ons ontspringen zij vooral uit de veenen, zoo als de Aa in Noord-brabant, de Steenwijker Aa in Overijssel, de Westerwoldsche-, Mussel- en Ruiten-Aa in Groningen,...

Lees verder
1869
2022-11-30
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Aa

in rom. opschriften — twee Augusti of keizers ; — twee keizerinnen.

1864
2022-11-30
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Aa

Aa, v. water; naam eener rivier.