Redactie Ensie

Duurzaam vastgoed begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-03-2016

2016-03-22

nZEB

betekenis & definitie

nZEB is een bepaalde maatstaf waaraan kan worden afgelezen in hoeverre gebouwen energiezuinig zijn. De afkorting nZEB staat dan ook voor ‘Nearly Zero-Energy Buildings’. Deze gebouwen maken zeer efficiënt gebruik van energie en behalen deze energie slechts uit hernieuwbare energiebronnen.

Nearly Zero-Energy Buildings, oftewel nZEB gebouwen, kenmerken zich doordat het energieverbruik per jaar ongeveer gelijk is aan de hoeveelheid energie die wordt gebruikt en tevens opgewekt vanuit hernieuwbare bronnen. Men noemt dit soort gebouwen dan ook wel energieneutraal. Hoewel deze gebouwen zo zijn ontworpen dat ze zo min mogelijk warmte verliezen, door onder andere goede isolatiematerialen en veel ramen richting de zon, wordt er nog steeds energie verbruikt. Om de teller aan het eind van het jaar op de nul te krijgen, komt het overgrote deel van de gebruikte energie dan ook van duurzame energiebronnen.

Voor veel gebouwen geldt dat het op de langere termijn lucratief is om in overeenstemming met de nZEB maatstaf om te gaan met energie.Niet alleen de mogelijke besparing op de kosten kunnen een reden zijn om een nZEB gebouw te realiseren, over het algemeen is er steeds meer draagkracht om de uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele brandstoffen in te perken. nZEB gebouwen verkrijgen hun energie onder andere uit de zon, de wind, waterkracht en biomassa.

In Europa hebben alle leden van de Europese Unie afgesproken om het bouwen van nZEB gebouwen meer te stimuleren. Hoewel er onder de bevolkingen van de lidstaten steeds meer draagvlak lijkt te zijn voor dit initiatief, blijft het lastig om de bouw van nZEB gebouwen te realiseren.