Redactie Ensie

Duurzaam vastgoed begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-03-2016

2016-03-22

Energieneutraal

betekenis & definitie

De term energieneutraal heeft betrekking op de mate waarin de energiekosten van een pand, een woning of een kantoor,evenredig zijn aan de hoeveelheid energie die het pand zelf heeft opgewekt. Bij een energieneutrale woning heeft men, door de juist isolatie, zowel lage energiekosten als een gelijkmatig warm huis.

In Nederland worden steeds meer panden, met name huizen, energieneutraal gebouwd. Dit houdt in dat deze huizen per jaar ongeveer evenveel duurzame energie opwekken als verbruiken. Door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen en -collectoren, gebruikt men de energie van zonnestralen om het huis te verwarmen. Daarnaast behoeft men door zeer goede isolatie technieken ieder jaar minder stroom te verbruiken. Op deze manier kan door de grootschalige bouw van energieneutrale huizen het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch omlaag en wordt energie voortaan duurzaam opgewekt. Energieneutrale woningen beperken dus niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen, maar kunnen op deze manier ook veel besparen op de energierekeningen.

Er zijn diverse technieken en maatregelen die kunnen worden genomen om een huis zo energieneutraal mogelijk te maken. Niet alleen kan men zonnepanelen op het dak installeren voor duurzame energie of het huis zo goed mogelijk laten isoleren. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van zogenaamde warmtepompen of diverse gastoepassingen, zorgt men ervoor dat men zo min mogelijk water en gas verspilt. Door al deze verschillende technieken is het in de praktijk echter lastig om vast te stellen in hoeverre een woning daadwerkelijk energieneutraal is. Daarnaast blijken de persoonlijke behoeften van de bewoners hierin mee te spelen. Desalniettemin is men tegenwoordig steeds beter in staat om een gedetailleerde inschatting te maken van de mate waarin een woning energieneutraal is.