Dr. O. Dubois

Auteur “De Nieuwe Geneeskunde”, 1930

Gepubliceerd op 15-05-1930

1930-05-15

Dronkenschap

betekenis & definitie

Dronkenschap is het alcoholisme in acuten staat. Zij ontstaat wegens een gebruik van meer alcoholhoudende dranken dan men gewoon is.

De eerste periode der dronkenschap bestaat in een opgewondenheid in gedachten en daden; de tweede, in een verslapping in omgekeerde zin, met ontreddering der vermogens, bemoeilijking van het bewegen en het zich in evenwicht houden; de derde, in het volledig verlies van gevoel en beweegkracht. De dronkenschap kan door zichzelf of door hare gevolgen den dood teweegbrengen. In de ernstige gevallen moet men zoeken te kunnen braken, door de vingers in de keel te steken, de klederen losmaken, de ziek neerleggen met het hoofd ietwat opgeheven, lucht geven, en de huid fel wrijven.