Dr. O. Dubois

Auteur “De Nieuwe Geneeskunde”, 1930

Gepubliceerd op 15-05-1930

1930-05-15

Alcoholisme

betekenis & definitie

Men noemt alcoholisme de gezamenlijke ziekten, welke door den alcohol worden veroorzaakt. De alcohol veroorzaakt ziekten, omdat hij een vergift is.

Het is een vergissing te denken dat alleen de alcohol in natura, d.w.z. de brandewijn, de rum, enz., kan alcoholisme teweegbrengen. Alle dranken die alcohol bevatten, onder meer de wijn, het bier, de cider, de perencider, bieden hetzelfde nadeel. Het is al even ongezond 50 gram alcohol te drinken in den vorm van bier, wijn of cider als 50 gram alcohol in den vorm van brandewijn. Men heeft ook beweerd dat alleen de industrie-alcohol schadelijk is, terwijl de wijnalcohol onschadelijk zou zijn.; dat is ook een grove vergissing. Want alle soorten alcohol veroorzaken alcoholisme, en als enige gevaarlijker zijn, blijft het niettemin waar dat de wijnalcohol een geducht vergift is.

Het is het gebruik van gegiste dranken als de wijn, de cider, de perencider, het bier , dat naar het alcoholisme leidt: het eerste gevolg dezer dranken is een gevoel van welbehagen te scheppen, gedurende hetwelk geest en lichaam ten stonde gelukkig en voldaan schijnen. Dit genot zet degenen, die het ondergaan hebben, aan om het te hernieuwen – dikwijls. Van het gebruik komt dat het misbruik, en daarop verlaat men de gealcoholiseerde dranken voor den alcohol in natura. Zo ontstaat een echte vergiftiging die hare rampzalige gevolgen uitbreidt over gansch het organisme; geen enkel orgaan wordt gespaard, het bloed zelf bederft en de wanden der bloedvaten bederven op hun beurt.