Dr. O. Dubois

Auteur “De Nieuwe Geneeskunde”, 1930

Gepubliceerd op 15-05-1930

1930-05-15

Albuminurie

betekenis & definitie

Albuminurie is een ziekte gekenschetst door de aanwezigheid van eitwitstof in de urine. Deze vindt haar oorzaak bijna altijd in de bloedaandrang of ontsteking der nieren, die een gevolg is van belemmering der bloemsomloops.

Hierom vindt men haar in de ziekten van de lever, het hart, de longen en gedurende zwangerschappen. Zij kan ook het gevolg zijn van een verkoudheid, van ernstige koorts of van een besmettelijke ziekte, die een bederf van het bloed kan teweegbrengen; men treft haar veel aan na de roodvonk; men bemerkt haar ten gevolge van droefheid, tegenslag, ontbering.

De eiwitstof bestaat normaal in het bloed, maar niet in de urine; en als zij in het laatstgemeld vocht overgaat is het omdat zij te overvloedig wordt afgescheiden, of omdat de bloedvaten der nieren verstopt en ontstoken, haar door hun wanden laten sijpelen.