Wat is de betekenis van ontbering?

2024-07-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-21
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

ontbering

Ontbering verwijst naar het gebrek aan basisbehoeften, zoals voedsel, onderdak of andere essentiële voorzieningen. Het duidt op een staat van extreme armoede, waarbij iemand tekortkomt aan fundamentele levensbehoeften.

2024-07-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ontbering

ontbering - zelfstandig naamwoord uitspraak: ont-be-ring 1. het missen van het allernoodzakelijkste ♢ de schipbreukeling moest veel ontberingen doorstaan Zelfstandig naamwoord: ont-be-ring de ontbering ...

2024-07-21
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

ontbering

gebrek, kommer.

2024-07-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Ontbering

s., gebrek (it); doorverzwakken, forlije.

2024-07-21
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ontbering

v, 1. het ontberen. 2. (-en) toestand waarin men noodzakelijke levensbehoeften, dekking en kleding moet missen, kommer en gebrek: uitgeput door langdurige ontberingen.

2024-07-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

ontbering

v. ontberingen (gemis aan noodzakelijke lijfsbehoeften; gebrek, kommer): allerlei ontberingen.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

ontbering

('be:ring) v. (-en) gebrek, met het bijdenkbeeld dat men het gebrek diep voelt: de -en die een arme zich moet getroosten.