zelfdoding betekenis & definitie

Met opzet een einde aan je leven maken.

Waarom mensen zichzelf doden, daarvoor bestaat niet één enkele verklaring (‘mensen doen dit altijd omdat ze…’). Iemand die niet wil doorgaan met leven, heeft vaak veel en grote problemen. Dan komt in het leven van zo iemand weer een probleem bij terwijl geen enkel oud, bestaand probleem is opgelost. Het wordt hun te veel en ze denken dat zichzelf doodmaken de enige manier is om een eind aan hun moeilijke leven te maken.

Zelfdoding lukt niet altijd. Dan heet dat achteraf een ‘zelfmoordpoging’. De meeste mensen spreken van ‘zelfmoord’. Sommige mensen vinden dat een verkeerd woord. Moord is ‘iemand doden met kwade bedoelingen’, uit woede, haat, om te beroven enzovoort. In het woord ‘-doding’ zitten die kwade bedoelingen niet. Dat maakt ‘zelfdoding’ een neutraal woord, dus zonder een akelige bijklank.

Ook zelfmoord, suïcide. Kijk ook bij zelfmoordpoging.