Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen (2010)

Gepubliceerd op 23-02-2017

seksueel misbruik

betekenis & definitie

Gedwongen seksueel contact.

Als iemand een ander dwingt seksuele handelingen uit te voeren of te ondergaan, heet dat ‘seksueel misbruik’. Dat woord wordt vooral gebruikt bij volwassenen die het met kinderen of pubers doen. Seksueel misbruik gebeurt bij zowel meisjes als jongens. Als slachtoffer kunnen zij de misbruikende persoon vaak niet laten ophouden. Meestal is die persoon een man. Soms is de persoon een bekende, bijvoorbeeld een familielid, de trainer van het elftal, een zwemleraar/-ares of een geestelijk verzorg(st)er (bijvoorbeeld een priester of non). Dat maakt het moeilijker te snappen wat er gebeurt, waarom het echt niet kan en om het misbruik op dat moment te stoppen.

Iemand kan de kans op seksueel misbruik verkleinen door situaties te vermijden waarin het kan ontstaan. Op het moment dat iets lijkt te gaan gebeuren, moet degene die zich bedreigd voelt meteen een grens stellen met duidelijke woorden (weigeren) en duidelijke handelingen (weggaan, afwerend gebaren). Iemand die seksueel wil misbruiken, begint vaak met kleine dingen. Als de ander niet al in het begin duidelijk aangeeft géén seks te willen, kan de misbruikende persoon ten onrechte denken dat de ander ‘eigenlijk best wel’ seks wil.

Kijk ook bij aanranding, kindermishandeling, ongewenste intimiteit, pedofilie, beroepsgeheim.