overlijdensverklaring betekenis & definitie

De verklaring die een dokter moet invullen bij het vaststellen van de dood.

Wanneer iemand buiten het ziekenhuis is doodgegaan, wordt er een dokter bij geroepen die officieel moet aangeven dat die persoon echt dood is (overlijdensverklaring) en door wat in het lichaam dit is gekomen (doodsoorzaakverklaring).

Ga je door ziekte of ouderdom dood, dan noemt de dokter dat een ‘natuurlijke dood’. Al het andere is een ‘niet-natuurlijke dood’. Denk aan een dodelijk verkeersongeluk, een dodelijk ongeval op het werk of binnenshuis, moord- en doodslag en zelfdoding (zelfmoord). Elke dokter mag bij een natuurlijke dood een overlijdensverklaring afgeven. Vindt de dokter de dood ‘niet-natuurlijk’ of heeft hij twijfels, dan moet hij een forensisch geneeskundige inschakelen.