breuk wat is de betekenis & definitie

Zie (ook) botbreuk, hernia, liesbreuk, littekenbreuk, middenrifbreuk, navelbreuk, rughernia