Arnoud van den Eerenbeemt

Medisch terminoloog | ZORGTAAL

Gepubliceerd op 23-02-2017

blaastraining

betekenis & definitie

Training van de urineblaas bij urine-incontinentie.

Als kinderen last van bedplassen hebben, stelt de dokter soms blaastraining voor, vooral als ze overdag vaak moeten plassen. Bij de training leren zij elke dag bij aandrang de plas telkens wat langer op te houden. Zo wordt het gemakkelijker ook ’s nachts droog te blijven.

Kijk ook bij incontinentie, bedplassen, ophouden, plassen, plaswekker.