Dimitri van Hees

Dataspecialist & Co-founder Apiwise

Gepubliceerd op 31-07-2015

2015-07-31

API Management

betekenis & definitie

API Management omvat alles wat nodig is om een API te kunnen managen. Denk hierbij zowel aan technische zaken als Access Control en Rate Limiting als aan non-technische zaken zoals Community Management en betalingsverkeer.

Als men een API aanbiedt dient men met verschillende aspecten rekening te houden. Immers, als een API geïntegreerd wordt zijn gekoppelde diensten afhankelijk van deze API. Tussentijdse wijzigingen die niet 'backwards-compatible' zijn of downtime (storing op de server) kunnen ervoor zorgen dat de aangesloten diensten ook kapot gaan. Om dit soort zaken te voorkomen dient een API goed gemanaged te worden. Onder het managen van een API vallen zaken als Access Control, Rate Limiting, Monitoring, Analytics en Error Management, maar ook registratieprocedures, versiebeheer, betalingsprocessen, het aanbieden van goede documentatie en het contact met de eindgebruikers (Community Management) kan men onder API Management scharen.

In de meeste gevallen wordt API Management geregeld via een SaaS (Software As A Service) oplossing, waarbij de 'request' via een speciale proxy naar het daadwerkelijke API endpoint gaat. Deze 'API Gateway' handelt eerst enkele zaken af zoals authenticatie (welke client wil mijn API benaderen?), autorisatie (mag deze client mijn API benaderen?) en rate limiting (mag deze client nog een call doen?) voordat hij de request doorstuurt naar de 'echte' API server. Terwijl deze de 'response' voorbereidt slaat de gateway vaak extra informatie op ten behoeve van monitoring, analytics en eventuele verdienmodellen, om vervolgens het gevraagde antwoord aan de client terug te geven.

Community Management, zoals SDK's, code voorbeelden, contactmogelijkheden en de API Documentatie worden vaak via een speciale 'developer portal' als onderdeel van API Management oplossingen aangeboden en zijn zeker onderdeel van gedegen API Management in de ruimste zin des woords.