Wat is de betekenis van Autorisatie?

2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

autorisatie

autorisatie - Zelfstandignaamwoord 1. machtiging, verlening van een bevoegdheid door een autoriteit Woordherkomst Naamwoord van handeling van autoriseren met het achtervoegsel -atie

Lees verder
2001
2022-06-25
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

autorisatie

zie authorization.

1994
2022-06-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Autorisatie

[Fr. autorisation] verlening van bevoegdheid, machtiging; vergunning.

1993
2022-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Autorisatie

(autorizatie) machtiging

1991
2022-06-25
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Autorisatie

Het verlenen van een bevoegdheid (machtiging) om in rechte op te treden. Geautoriseerd beleid betekent: door het bevoegde gezag geldigheid gegeven, erkend beleid. Indien dit niet gebeurt is er alleen sprake van beleidsvoornemens.

1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Autorisatie

v. (-s), machtiging, verlening van bevoegdheid, vergunning: een gemeentebestuur heeft de Autorisatie (autorizatie) van de regering nodig om een legaat te aanvaarden.

1958
2022-06-25
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

AUTORISATIE

Benoeming van curatoren (voogden) door het nedergerecht, soms door het Hof, geregistreerd in .A .-boeken, oudtijds ook wel in de weesboeken.

1955
2022-06-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Autorisatie

volmacht

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Autorisatie

(<Fr.-Lat.), v. ( s, tiën), machtiging, verlening van bevoegdheid, vergunning: een gehuwde vrouw behoeft de autorisatie van de man om in rechte op te treden; een gemeentebestuur heeft de autorisatie der regering nodig om een legaat te aanvaarden.

1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

autorisatie

v. autorisaties (Fr. volmacht; machtiging).

1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Autorisatie

Autorisatie - machtiging, goedkeuring.

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AUTORISATIE

v. (...tiën), machtiging, verleening van bevoegdheid, vergunning: eene gehuwde vrouw behoeft de autorisatie van den man om in rechten op te treden; een gemeentebestuur heeft de autorisatie der regeering noodig om een legaat te aanvaarden.

1870
2022-06-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Autorisatie

Autorisatie is magtiging, bevoegdheid, volmagt, bijstand. In regten heeft dit woord veelal de beteekenis van toestemming door een persoon aan een ander gegeven, om iets te doen of zich van iets te onthouden, waartoe deze uit zich zelf niet bevoegd zou zijn. Zoo behoeven de zoogenaamde personae miserabiles, dat zijn zij, die niet het volle ge...

Lees verder
1864
2022-06-25
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

autorisatie

autorisatie - v. (autorisatiën), volmacht, machtiging, vergunning