Validiteit betekenis & definitie

Validiteit - de mate waarin men meet wat men wil meten, oftewel hoe goed het begrip-zoals-bedoeld wordt gemeten.

Laatst bijgewerkt 07-09-2017