Uitkomstmaat betekenis & definitie

Uitkomstmaat - een meting die vooraf aan het hulpverleningstraject wordt afgenomen (een nulmeting) en aan het einde ervan opnieuw om het effect van de behandeling te bepalen.