Positionele nauwkeurigheid betekenis & definitie

De mate waarin locatiegegevens overeenkomen met de werkelijkheid. (specialisatie van nauwkeurigheid)

Dit is vergelijkbaar met thematische nauwkeurigheid, maar gaat specifiek in op attributen die betrekking hebben op een locatie. Deze gegevens moeten zoveel mogelijk overeenkomen met de daadwerkelijke locatie. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen absolute positionele nauwkeurigheid en relatieve positionele nauwkeurigheid. De eerste heeft betrekking op de mate waarin een geregistreerde locatie overeenkomt met een locatie in de werkelijkheid. De tweede heeft betrekking op de relatieve afstand tussen objecten. Een voorbeeld kan zijn dat een meetpunt maximaal 3 meter van een weg af mag liggen (of bijvoorbeeld op precies 3 meter).