Plausabiliteit betekenis & definitie

De mate waarin gegevens worden beschouwd als waar en geloofwaardig door gebruikers in een specifieke gebruikscontext.

Dit gaat over hoe geloofwaardig bepaalde gegevens zijn. Geloofwaardigheid heeft ondermeer te maken met bewijsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld, of gegevens voldoen aan bepaalde regels en of ze overeenkomen met wat je verwacht. Ook de partij die de gegevens levert zorgt voor een bepaalde geloofwaardigheid.

Indicatoren voor plausabiliteit zijn ondermeer:
- Authenticiteit
- Waarschijnlijkheid
- Representativiteit

Gepubliceerd op 11-06-2017