Opslagprecisie betekenis & definitie

De mate van detail waarmee gegevens zijn geregistreerd. (specialisatie van precisie)

Dit gaat over het detailniveau waarmee gegevens worden opgeslagen. Daarbij gaat het typisch over het aantal significante cijfers (cijfers achter de komma).

Vaak wordt met precisie opslagprecisie bedoeld. Met name in een statistische context wordt met precisie echter vaak statistische precisie bedoeld. Dat gaat over de reproduceerbaarheid van metingen. Hoe groter de precisie hoe kleiner de toevallige fout. Statistische precisie ook wel uitgedrukt in de standaardafwijking. De standaardafwijking geeft de mate van spreiding van getallen rondom het gemiddelde van deze getallen.