Object compleetheid betekenis & definitie

De mate waarin attribuutwaarden bij informatieobjecten aanwezig zijn. (specialisatie van compleetheid)

Dit gaat over of alle relevante kenmerken zijn geregistreerd. Er zijn in een informatiemodel typisch een aantal attributen als verplicht gemarkeerd. Dat zou overeen moeten komen met een minimum kwaliteitsniveau. Bij het bepalen welke attributen wel of niet verplicht zijn kunnen verschillende overwegingen een rol spelen. Zo kan het weliswaar wenselijk zijn dat een attribuut gevuld is, maar kan de waarde lastig in te winnen zijn. Verplichte attributen zijn typisch ook verplichte velden in een gebruikersinterface.