Compleetheid betekenis & definitie

De mate waarin gegevens gerelateerd aan een object waarden hebben voor alle verwachte attributen en gerelateerde object instanties in een specifieke gebruikscontext.

Dit gaat over of alle gegevens die verwacht kunnen worden ook aanwezig zijn. Dat kan betrekking hebben op objecten, attributen of momenten in tijd. Het kan ook zijn dat er teveel gegevens aanwezig zijn (overcompleetheid).

Indicatoren voor compleetheid zijn ondermeer:
- Dataset compleetheid
- Object compleetheid
- Metadata compleetheid
- Overcompleetheid
- Historie
- Geo-gerefereerd

Gepubliceerd op 11-06-2017