Begrijpelijkheid betekenis & definitie

De mate waarin gegevens eenvoudig gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden door gebruikers, en zijn verwoordt in geschikte talen, symbolen en eenheden in een specifieke gebruikscontext.

Dit gaat over of mensen in staat zijn de gegevens te gebruiken. Het vraagt dat gegevens begrijpelijk zijn voor mensen; dat de woorden die worden gebruikt begrepen worden en dat de zinnen logisch zijn en op een eenduidige wijze geïnterpreteerd kunnen worden. Het gaat ook over het voorkomen van "information overload" door het kunnen filteren van gegevens zodat ze passen bij wat iemand op een specifiek moment nodig heeft.

Indicatoren voor Begrijpelijkheid zijn ondermeer:
- Relevantie
- Leesbaarheid