Reputation Management betekenis & definitie

Reputation management is de strategie om een gunstig imago op te roepen of een ongunstig imago te vermijden.

Reputatie ontstaat door communicatie, klantgerichtheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de kwaliteit van producten en diensten. Communicatie is daar slechts een instrument in. Aandacht gaat naar het beheersen van het publieke sentiment door een positieve beeldvorming op te roepen of een negatief beeld te vermijden. Reputation Management begint met het in kaart brengen van alle stakeholders. En vervolgens met de belangen die zij bij het bedrijf hebben. Als dit duidelijk is, kan de communicatie met de stakeholders worden ingevuld. Vroeger beperkte reputation management zich voornamelijk tot reactieve crisis communicatie. Tegenwoordig wordt reputation management vooral proactief ingezet om zo het gewenste beeld van de organisatie vorm te geven.