Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Vaardigheid

betekenis & definitie

De term vaardigheid wordt in verschillende betekenissen gebruikt:

1. (Eng. SKILLS) Bekwaamheid in het uitvoeren van bepaalde handelingen en mentale operaties. Deze betekenis heeft de term als men een onderscheid wil maken met kennis in beperktere zin, bijvoorbeeld in de uitdrukking 'kennis en vaardigheden'. 'Vaardigheden' is hier min of meer synoniem met het tegenwoordig ook gebruikte 'procedure kennis'.

2. Als synoniem van 'kennis' in de ruime betekenis van het woord. Zie: kennis.

3. (Eng. ABILITY) Interpretatie van een antwoordpatroon binnen een itemresponsmodel (de toets meet een bepaalde 'vaardigheid').