Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Kennis

betekenis & definitie

De term wordt in verschillende betekenissen gebruikt.

1. Kennis is datgene wat een persoon weet, wat als het ware als 'data' aanwezig is in zijn cognitieve systeem (lange termijn geheugen). Ook wel: kennis is wat kan worden gereproduceerd van de informatie die op een eerder tijdstip is opgenomen. Ongeveer deze betekenis heeft de term in de trits 'kennis, inzicht en toepassing'.

2. Kennis is niet alleen wat een persoon weet in de zin van (1) maar ook het doorzien van de implicaties van het gewetene, op algemeen niveau en in specifieke situaties. Deze ruimere betekenis heeft de term als men spreekt over 'kennis en vaardigheden' of 'kennen en kunnen'.

3. Kennis in de ruime betekenis omvat het hele scala van cognitieve activiteiten, zowel de statische aspecten als de procesmatige aspecten. Kennis is alles wat men kan bestempelen als 'cognitief'. Deze ruime betekenis heeft de term in de cognitiewetenschap en als men onderscheid maakt tussen declaratieve (soms: conceptuele) kennis en procedurele kennis.

De drie betekenissen verhouden zich ongeveer als in het volgende schema:

1. kennis, inzicht en toepassing

2. kennis en vaardigheden

3. kennis als declaratieve (conceptuele) kennis en kennis als procedurele kennis.