Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

RAR- en RIR-WAARDEN

betekenis & definitie

RAR- en RIR-WAARDEN zijn discriminatie-indices behorende bij een item. Zij geven aan in welke mate het item hoog- en laagscorende leerlingen onderscheidt.

Men noemt de Rir de item-rest correlatie; het is namelijk de correlatie tussen de itemscore en de score op de resterende items van dezelfde toets. De Rar is de correlatie tussen de score op de betreffende afleider en de resterende items. Een goed discriminerend item geeft een hoge positieve Rir-waarde en sterk negatieve Rar-waarden.

Soms worden in plaats van Rir- en Rar-waarden ook wel Rit en Rat-waarden berekend. Dit zijn respectievelijk de correlaties tussen het item en de hele toets, en tussen het alternatief en de hele toets. Deze indices vallen hoger uit dan de Rir- en Rar-waarden omdat hier de itemscore in de totaalscore van de toets wordt meegeteld, waardoor de correlatie geflatteerd wordt.