Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Onderwijsdoelstelling

betekenis & definitie

Een onderwijsdoelstelling is het na te streven resultaat van onderwijsleeractiviteiten. Veelal zijn onderwijsdoelstellingen concretiseringen van eindtermen die ontleend zijn aan situaties waarin abituriënten terecht zullen komen.

Leerdoelen op hun beurt zijn specifiekere uitwerkingen van algemene keuzen die zijn gemaakt in onderwijsdoelstellingen. Men formuleert wel dat onderwijsdoelstellingen richtinggevend zijn voor het onderwijs van een bepaalde schoolsoort, terwijl leerdoelen op het niveau van de dagelijkse onderwijspraktijk spelen; leerdoelen worden aldaar geformuleerd terwijl eindtermen en onderwijsdoelstellingen niet uitsluitend door het onderwijs zelf worden geformuleerd.