Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Niveau

betekenis & definitie

Niveau is een klasse in een veronderstelde classificatie van onderwijs of leerstof naar de graad van moeilijkheid ervan.

Het niveau wordt bepaald door de mate van abstractie waarin de leerstof aan de orde wordt gesteld, de cognitieve complexiteit van de leerstof en de hoeveelheid leerstof die per tijdseenheid moet worden verwerkt.

In het kader van de invoering van examens op verschillend niveau (LBO/MAVO-C en -D) wordt een onderscheid gemaakt tussen beheersingsniveaus en vakinhoudelijke niveaus. Beheersingsniveaus doen zich voor waar het ene programma een grotere beheersing vraagt ten aanzien van dezelfde leerstof en dezelfde gedragingen als een ander programma. Vakinhoudelijke niveaus doen zich voor wanneer het ene examenprogramma meer leerstof of een uitgebreider gedrag bevat dan het andere niveau.