Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Eindtermen

betekenis & definitie

Eindtermen beschrijven in globale zin het geheel van kennis, vaardigheden en attituden waarover een afgestudeerde bij de afsluiting van zijn opleiding dient te beschikken.