Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

2019-12-29

Schel

betekenis & definitie

De klokjes aan den ondersten zoom van het hoogepriesterlijk opperkleed werden schelletjes genoemd (Ex. 28:33 v.). In 1 Cor. 13:1 wordt met schel de cymbaal bedoeld.