CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Vaarwegen, bevaarbaarheid (CEMT)

betekenis & definitie

Indeling van vaarwegen naar bevaarbaarheid, in 1992 vastgesteld door de Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (C.E.M.T.), gebaseerd op de afmetingen van standaardschepen en duwstellen. De maatstaven voor het indelen van een vaarweg zijn de lengte, de breedte en het laadvermogen van het grootste vaartuig of duwstel dat op een vaarweg wordt toegelaten, of waarvoor de vaarweg geschikt wordt geacht. Toelichting De indeling kent de volgende klassen, waarvan de namen ontleend zijn het soort vaartuig waarvoor de vaarweg maximaal geschikt is: - Kleine vaartuigen en recreatievaart, - Spits, - Kempenaar, - Dortmund-Eemskanaalschip, - Rijn-Hernekanaalschip, eenbaksduwstel, - Groot Rijnschip, eenbaksduwstel, - Tweebaksduwstel, lange formatie, - Tweebaksduwstel, brede formatie, - Vierbaksduwstel, - Zesbaksduwstel. Elke klasse is afzonderlijk in de begrippenlijst opgenomen en gedefinieerd.